מדיניות פרטיות – ארקפה (ישראל) בע"מ

 1. ארקפה (ישראל) בע”מ, ח”פ 512031848 ו/או חברות באשכול החברות של ארקפה (ישראל) בע”מ לרבות ארקפה רשתות (1996) בע”מ, ח”פ 512333063, ארקפה ניהול בתי קפה בע”מ, ח”פ 514436815, ארקפה רעננה שותפות רשומה מספר 540217023, פטיסארט בע”מ, ח”פ 512561002, בעלי מניותיה – דירקטורים, נושאי משרה, אנשי הנהלה, זכייניה, עובדי סניפי רשת ארקפה וכל מי שפועל מטעמה ו/או תחת הרשאתה של ארקפה (הוראה זו תפורש על הצד המרחיב לטובתה של ארקפה) (להלן: “החברה”, אנחנו” או “אנו“) רואה חשיבות בשמירה על פרטיות המשתמשים ועל המידע של המשתמשים. השימוש באפליקציה ו/או באתר האינטרנט שבבעלות החברה בכתובת: https://arcaffe.co.il (להלן: “האתר“) ו/או בסניפי החברה המפורטים בלינק (להלן: “הסניפים“) יהיה בכפוף למדיניות פרטיות זו ולתנאי השימוש באתר ובאפליקציה (להלן: “תנאי השימוש“). “אתה” או “המשתמש/ים” פירושו כל אדם המשתמש באתר שבבעלות החברה ו/או באפליקציה ו/או בשירותים ו/או בחלקם. המונחים אשר לא הוגדרו במפורש במסמך זה יפורשו בהתאם להגדרות שניתנו להם בתנאי השימוש. 

   

  אנחנו מכבדים את זכותך לפרטיות וחשוב לנו כי בכל עת יהיה בידיך כל המידע הדרוש כדי לקבל החלטות מושכלות הנוגעות למידע שלך. מדיניות פרטיות זאת מפרטת את סוגי המידע האישי שאנו אוספים, והאופן בו אנו אוספים, משתמשים, מעבירים, ושומרים על מידע אודות משתמשים אשר נמסר לנו או אשר נאסף על ידינו במהלך השימוש באפליקציה ו/או באתר ו/או בסניפים. על ידי אישור מדיניות פרטיות זו ו/או על ידי שימושך באתר ו/או באפליקציה ו/או בסניפים הינך מאשר את מדיניות הפרטיות ואת השימוש במידע אודותיך על ידי החברה.

   

  מדיניות הפרטיות מנוסחת בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד והיא מתייחסת לגברים ונשים כאחד.

  לא חלה עליך כל חובה למסור את המידע; מסירת מידע על ידך נעשית על אחריותך בלבד, מרצונך החופשי ובהסכמתך. המידע יישמר במאגר המידע של החברה לצורך המטרות המפורטות במדיניות פרטיות זו. השימוש במידע שבמאגר יעשה בהתאם להוראות מדיניות פרטיות זו או על פי הוראות כל דין, למטרות המפורטות להלן. אם לא תסכים למסור את המידע הנדרש, כולו או חלקו, ייתכן שיישומי את האפליקציה ו/או השירותים, חלקם או כולם, לא יהיו זמינים עבורך. 

   

  מידע” – במדיניות פרטיות זאת הוא כל מידע הנאסף על ידי החברה או נמסר לה על ידי המשתמש או מי מטעמו, במסגרת השימוש של המשתמש באתר או בשירותים הכלולים בו, לרבות מידע שבאמצעותו ניתן לזהות את המשתמש ומידע המוגן על פי חוק הגנת הפרטיות, התשמ”א-1981 (להלן: “החוק“).

3. המידע שאנו אוספים

המידע שאנו אוספים

החברה תאסוף אודות המשתמש את המידע שיפורט להלן (כולו או חלקו): 

1.1 שם מלא;

1.2 כתובת;

1.3 כתובת אימייל;

1.4 מספר תעודת זהות;

1.5 מספר טלפון, לרבות נייד;

1.6 תאריך לידה;

1.7 פירוט והיסטוריית רכישות שביצעת באתר ו/או באפליקציה ו/או בסניפים; 

1.8 העדפותיך הצרכניות;

1.9 מידע תזונתי, למשל, רגישויות למזון;

1.10 מידע לא מזהה לרבות, התוכן בו צפית, המיקום שלך בעת שימושך באתר ו/או באפליקציה, מידע על מכשיר הקצה, לרבות Device ID, סוג מערכת ההפעלה וגרסתה, כתובת ה-IP, היסטוריית הגלישה, ו/או הדפדפן בו אתה משתמש, הדפים בהם ביקרת, פעולות שביצעת, משך הזמן ששהית, מיקומך הגיאוגרפי המשוער, טווח הגילאים שלך, סוג המכשיר ממנו גלשת, תחומי העניין שלך, מספר הכניסות שלך, מספר ההקלקות, רזולוציית מסך, סוג דפדפן אינטרנט, גרסתו והעדפת שפה, שמות דומיינים ועוד.

1.11 כל מידע נוסף שאתה מוסר ו/או מתקבל אצל החברה בקשר איתך ועם השימוש באתר ו/או באפליקציה ו/או בשירותים, לרבות מידע שאתה מוסר בעת יצירת קשר עמנו, מכל סיבה שהיא ונתעד את התקשרות שלנו איתך. נציין כי ייתכן שנבקש ממך מידע נוסף אם יהיה צורך בכך על מנת לספק לך את השירותים או שירותים נוספים שביקשת. 

2. המקורות שבאמצעותם אנו אוספים מידע אודותיך

2.1 מידע שאתה מוסר לחברה בין היתר בקשר עם רכישת מוצרים באתר ו/או באפליקציה ו/או בסניפים;

2.2 מידע שמתקבל אצל החברה בקשר עם השירותים שמעניקה החברה; 

2.3 באמצעות שימוש באתר ו/או באפליקציה ו/או בסניפים.

 

3. כיצד אנו משתמשים במידע (להלן: "המטרות")

3.1 שירותים והתאמות 

אנו, או מי מטעמנו, נשתמש במידע האישי שנאסף למטרות הבאות: (1) כדי לאפשר לך להשתמש באפליקציה ו/או באתר ו/או בסניפים של החברה, וכן על מנת לשפר את השירותים שאנו מספקים; (2) כדי לנהל חשבונות משתמשים ולנקוט בפעולות שקשורות לחשבונות משתמשים; (3) כדי לספק לך תמיכה ולסייע בפתרון בעיות שאתה או המשתמשים אחרים עלולים להיתקל בהן ולהתאים אישית את השירותים; (4) כדי לבחון כל תלונה או שאלה שעולה ולהגיב עליה בהתאם; (5) כדי לשלוח הודעות שירות (לרבות דואר אלקטרוני) להודיע לך על שינויים או שיפורים באפליקציה ו/או באתר ו/או בשירותים וכדי ליצור אתך קשר במקרה הצורך; (6) כדי לשלוח לך מידע ו/או פניות בדיוור ישיר ו/או חומרים פרסומיים הנוגעים לשירותים, מוצרים ופעילויות שאנו מציעים ו/או לספק לך דיוור, ככל שתבחר להירשם לשירות זה; (7) כדי לבצע סקירות והערכות לצורך פיתוח שירותים ו/או תוכן חדש; (8) כדי למנוע ניסיונות הונאה ולהגן על אבטחת האפליקציה והשירותים ולתת מענה לכל בעיה הנוגעת לאתר ו/או לאפליקציה ו/או לשירותים; (9) כדי לנתח פרופילים של המשתמש לשם שיווק מוצרים לרבות אך לא רק ברשת האינטרנט; (10) לשם התגוננות מפני תביעות, דרישות וטענות נגד החברה ומי מטעמה וכן נגד צדדים שלישיים; (11) לשם אכיפה של הוראות תנאי השימוש ומדיניות פרטיות זו; (12) לשם עמידה בהוראות כל דין. 

3.2 צרכים פנימיים של החברה

אנו עשויים להשתמש במידע לצרכים פנימיים, לדוגמא, כדי לסייע באבחון בעיות תפעוליות, כדי לשפר את האפליקציה ו/או השירותים וכדי להתאים אותם לצרכים מסוימים שלנו ו/או של המשתמשים.

3.3 נתונים סטטיסטים

אנו עשויים לאסוף נתונים סטטיסטיים שהתקבלו כתוצאה מעיבוד מידע, בכלל זה מידע המתקבל ממגוון משתמשים (“נתונים סטטיסטיים”). זאת כדי להתאים את האפליקציה ו/או השירותים לצרכים שונים ועל מנת לשפר ולייעל את האפליקציה ו/או השירותים וכדי שנוכל לשקול שירותים ומוצרים חדשים ובכדי שנוכל להתאים שירותים ומוצרים קיימים לצרכיהם של המשתמשים. אנו עשויים להעביר את הנתונים הסטטיסטיים לצדדים שלישיים מורשים (כהגדרתם להלן), ללא הגבלה, בהתאם לתנאים המסחריים שנקבע ועל פי שיקול דעתנו הבלעדי. מידע סטטיסטי הוא אנונימי ולא נקשר אותו למידע מזהה אודותיך. 

3.4 ניתוח נתונים סטטיסטיים

אנו עשויים לנתח את הנתונים הסטטיסטיים באמצעות תוכנות המספקות שירותי מידע וניתוח סטטיסטי לרבות, אך ללא הגבלה, באמצעות Google Analytics (“כלים אנליטיים“). המידע הנאסף על ידי הכלים האנליטיים נועד לצרכי ניתוח, מחקר ובקרה ולשיפור האפליצקה ו/או השירותים. המידע אשר Google Analytics אוסף בעקבות שימושך באפליקציה כפוף לתנאי השימוש ומדיניות הפרטיות של Google Analytics כמפורט להלן:

http://www.google.com/analytics/terms/us.html 

http://www.google.com/policies/privacy

4. העברת המידע

4.1 החברה לא תעביר ולא תמסור מידע לצדדים שלישיים, אלא כמפורט במדיניות הפרטיות.

4.2 העברת המידע לצדדים שלישיים תכלול מידע רלוונטי בלבד שאינו חורג מהמטרות שלשמן מועבר המידע ותתבצע באופן מידתי למטרה מוגדרת, מפורשת ולגיטימית.

4.3 החברה רשאית להעביר את המידע או כל חלק ממנו לצדדים שלישיים בהתקיים אחד או יותר מהמקרים הבאים: 

4.3.1 שותפים עסקיים, ספקי שירות, צדדים שלישים וקבלני משנה 

אנו עשויים לשתף מידע עם צדדים שלישיים אשר מעניקים לחברה שירותים שונים ובין היתר שירותי תמיכה במערכות האבטחה ומערכות טכנולוגיית מידע (IT), שירותי אחסון מידע, שירותי סליקה, שירותי בניית אתרים ואפליקציות, שירותי עריכת סקרים ומחקרים, חברות שליחויות ולוגיסטיקה, חברות אשר מעניקות שירותי פרסום ושיווק, עורכי דין או יועצים מקצועיים חיצוניים אחרים וכן צדדים שלישיים נוספים אשר מעניקים לחברה שירותים בקשר עם פעילותה. 

4.3.2 העברת בעלות

אנו עשויים להעביר את המידע לצד שלישי כלשהו ככל שהוא ירכוש את החברה, את נכסיה או חלק מאלו, לרבות מיזוג החברה ו/או פעילותה עם צדדים שלישיים, ו/או במהלך מו”מ לגבי רכישת החברה ו/או נכסיה ו/או חלק מאלה.
4.3.3 העברת מידע במסגרת אכיפת חוק

אנו נשתף פעולה עם רשויות אכיפת החוק או כל צו שיפוטי הדורש או המנחה אותנו לגלות את הזהות או ההתנהגות של משתמש אשר נחשד בפעולות הנחזות למנוגדות לדין או בפעולות מפרות חוק או אם נידרש לעשות כן בהתאם לדין החל, תקנה או צו בית משפט או רשות אכיפה כלשהם. כמו כן, אנו עשויים לשתף את המידע האישי שלך עם צדדים שלישיים אם אנו מאמינים בתום לב שגילוי המידע הוא נאות ונועד להגן על הזכויות, הרכוש או הבטיחות שלנו (לרבות אכיפת מדיניות הפרטיות ותנאי השימוש) או להגן על הזכויות, הרכוש או הבטיחות של צדדים שלישיים. 
4.3.4 שיתוף נוסף של המידע 

אנו נעביר את המידע אודותיך לצדדים שלישיים רלוונטיים אם נגלה כי אילו מפעולותיך באפליקציה ו/או באמצעות השירותים מפרות את תנאי השימוש או נעשו לשם ביצוע תרמית מכל סוג שהוא או אם נעמוד בפני נקיטת צעדים משפטיים נגדנו (פליליים או אזרחיים) בגין פעולות שביצעת באתר ו/או באפליקציה ו/או באמצעות השירותים. 
4.4 כמו כן, החברה רשאית להעביר את המידע לצדדים שלישיים, כאמור לעיל, גם מחוץ לגבולות מדינת ישראל, ובכלל זה לצדדים שלישיים אשר ממוקמים במדינות שרמת ההגנה של המידע שונה מהוראות הדין הישראלי ואשר עשויות להעניק הגנה פחותה מזו הניתנת על פי דיני הגנת הפרטיות בישראל. מבלי לגרוע מהוראות מדיניות זו, שימושך באתר מעיד על הסכמתך למדיניות זו, לרבות להעברת מידע, שמירתו ואחסונו אצל צדדים שלישיים אשר ממוקמים מחוץ למדינת ישראל.

4.5 בנוסף, נציין כי בעת הרישום לאתר ו/או לאפליקציה המשתמש מוסר מידע אודותיו ישירות לחברת טאביט טכנולוגיות בע”מ (להלן: “טאביט“) וכן כאשר המשתמש מבצע הזמנה ורכישה באתר ו/או באפליקציה, המשתמש מוסר את פרטי כרטיס אשראי שלו אשר מועברים ישירות לחברה חיצונית (להלן: “חברת פתרונות תשלום“) לצורך ביצוע התשלום בגין קבלת השירותים של החברה. יובהר כי החברה איננה צד לכך, ומסירת מידע (לרבות מידע אודות פרטי כרטיס האשראי) על ידי המשתמש לחברות אלה וחברות חיצוניות בכלל, תעשה בהסכמת המשתמש ובכפוף למדיניות הפרטיות של חברות אלה באחריות המשתמש לבדוק את מדיניות הפרטיות בטרם ימסור לחברות חיצוניות מידע אודותיו, לרבות באתר טאביט

בנוסף, באפשרות המשתמש לשמור את פרטי כרטיס האשראי שלו באופן מוצפן באתר ו/או באפליקציה, על מנת להקל עליו בביצוע הזמנות עתידיות, והכול בכפוף לתנאים ובאחריות של טאביט כאמור. כמו כן ומבלי לגרוע מהוראות מדיניות פרטיות זו, המשתמש מאשר ומסכים כי החברה לא תהא אחראית לכל נזק מכל סוג שהוא, עקיף או ישיר, שייגרם לו ו/או למי מטעמו בכל הקשור לשמירה, אחסון ועיבוד המידע על ידי חברות חיצוניות אלה, לרבות אך לא רק במקרים בהם המידע יאבד, ייחשף או אם יעשה בו שימוש לא מורשה כלשהו. 

4.6 מבלי לגרוע מהוראות מדיניות פרטיות זו, החברה וכל מי מטעמה לא תישא בכל חבות, והיא פטורה מכל אחריות, בקשר עם כל נזק, הפסד או הוצאה, מכל מין וסוג שהם, בין אם ישירים ובין אם עקיפים ו/או נסיבתיים ו/או תוצאתיים, אשר נגרמו ו/או ייגרמו למשתמשים ו/או לצד שלישי, בכל הקשור והנוגע לספקי שירות לרבות בכל הקשור לאיסוף המידע על ידי ספקי שירות, השימוש בו, העברתו לצדדים שלישיים, שמירתו ואבטחתו על ידי ספקי שירות ועוד. 

5. כיצד אנו מגנים על המידע.

5.1 אנו נוקטים באמצעי אבטחה העומדים בסטנדרטים המסחריים המקובלים בתעשייה על מנת להגן על המידע האישי שנמסר לנו, החל במהלך העברתו, לאחר קבלת המידע ובכל תקופת החזקתו ברשותנו.​ למרות האמור לעיל, העברת כל מידע באמצעות האינטרנט או כל אמצעי אלקטרוני אחר אינה בטוחה לחלוטין. בהתאם לכך, איננו יכולים להבטיח את בטיחות המלאה של מידע המועבר אלינו. בכל עת שבה אתה מוסר מידע לחברה, בפרט באמצעות רשת האינטרנט, אתה עושה זאת בהסכמה מלאה ובכפוף לסכנות הכרוכות בהעברת המידע בדרך זו. 

5.2 החברה לא מתחייבת שהאתר יהיה חסין באופן מוחלט מפני גישה בלתי-מורשית למידע המאוחסן בו. בכל מקרה, אם יש לך סיבה להאמין כי העברת המידע לחברה אינה בטוחה עוד, אנא עדכן אותנו באמצעי התקשרות שבסעיף 15 למדיניות פרטיות זו.

6. מידע על אנשים אחרים

אם תספק מידע לחברה בקשר לאנשים אחרים, לרבות בני משפחתך וצדדים שלישיים נוספים, עליך לעשות כן אך ורק לאחר ש: (א) עדכנת את הצדדים השלישיים אודות תוכן מדיניות זו; וכן – (ב) קיבלת הסכמה הנדרשת לאיסוף, שימוש, חשיפה והעברה של מידע אודות הצד השלישי בהתאם למדיניות זו ובהתאם להוראות הדין, ככל שנדרש. 7. קישורים והיפר קישורים

7.1 האתר ו/או האפליקציה יכולים להציע קישורים, היפר-קישורים או באנרים לאתרים אחרים, אשר החברה אינה מפקחת עליהם או בודקת אותם, את מהימנותם ואת חוקיותם ואת כל הקשור לאבטחה שלהם ולמדיניות הגנת הפרטיות שלהם. 

7.2 החברה לא תהיה אחראית לשימוש שעושים משתמשים בקישורים המופיעים באתר ו/או באפליקציה, בדפים שאינם נמצאים באתר או באתרים אחרים, והמשתמשים מתחייבים לציית ולקיים את ההוראות והתנאים של אותם אתרים או דפי אינטרנט ולהתקשר ישירות לספקים של אתרים אלה או דפים אלה בכל הקשור לנושאים שיעלו בקשר עם כניסה, עיון, שימוש ועוד. 
לפיכך, החברה לא תישא בכל אחריות, מכל סוג שהיא, בקשר עם האתרים האחרים לרבות בכל הקשור לאיסוף, שימוש, העברה של מידע באתרים האחרים, התוכן שיפורסם בדפים של האתרים האחרים ועוד. 

 

8. זכות עיון ושינוי המידע

הנך זכאי לבקש לעיין ו/או לשנות או לתקן אי דיוקים או שגיאות במידע שנאסף עליך על ידי החברה, בהתאם להוראות החוק. יובהר, כי אין אפשרות לעיין במידע שאינו מזוהה (דהיינו מידע שנאסף ו/או נשמר, ללא זיהוי ספציפי). כדי לבקש לעיין במידע האישי שלך או לתקן או לעדכן אותו, נא צור עמנו קשר בהתאם לפרטי הקשר המופיעים בסעיף 15 להלן.

9. cookies

9.1 אנחנו עשויים להשתמש ב”cookies” (“עוגיות”) – קבצי טקסט קטנים אשר נשלחים לדפדפן במחשב בו אתה משתמש), על מנת לספק לך שירות מהיר, יעיל ומותאם אישית ועל מנת לחסוך ממך את הצורך להזין את פרטיך האישיים בכל כניסה לאפליקציה. 

9.2 כמו כן, החברה עושה שימוש בעוגיות של מערכות פרסום כגון Google ו-Facebook אשר מנטרות את השימוש של המשתמשים באתר. השימוש במידע שייאסף באמצעות העוגיות כאמור כפוף לתנאי השימוש ומדיניות הפרטיות של החברות כאמור וניתן ללמוד אודות המידע שנאסף באמצעות העוגיות, השימוש במידע על ידי החברות כאמור, אופן ביטול העוגיות ועוד בתנאי השימוש ובמדיניות הפרטיות של החברות האמורות.

9.3 ביכולתך לשנות את הגדרות הדפדפן שלך כך שלא ייאספו במחשבך עוגיות או שיימחקו. 

10. תקופת שמירת המידע

אנו נשמור את המידע אודותיך למשך הזמן הדרוש על מנת: לממש את מטרות השימוש במידע המפורטות במדיניות הפרטיות; לעמוד בהתחייבויות המשפטיות שלנו ולתקופה המותרת על פי דין; לפתור סכסוכים; לאכוף את ההסכמים שלנו; או למשך פרק זמן ארוך יותר כפי שיידרש לפי הוראות הדין החל. אנו עשויים למחוק את המידע האישי שלך מבלי להודיע לך על כך כל עוד אנו רואים שאין צורך להחזיק בו למטרות המפורטות לעיל.

11. הגבלת אחריות

החברה וכל מי מטעמה לא תישא בכל חבות, והיא פטורה מכל אחריות, בקשר עם כל נזק, הפסד או הוצאה, מכל מין וסוג שהם, בין אם ישירים ובין אם עקיפים ו/או נסיבתיים ו/או תוצאתיים, אשר נגרמו ו/או ייגרמו למשתמשים ו/או לצד שלישי, בכל הקשור והנוגע לאיסוף המידע, השימוש בו, העברתו לצדדים שלישיים, שמירתו ואבטחתו.

12. שינויים

מדיניות הפרטיות שלנו עשויה להשתנות מעת לעת בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי של החברה וללא צורך במתן הודעה או התראה על כך. מדיניות הפרטיות העדכנית שתפורסם תחייב אותך. המשך השימוש שלך באתר ו/או באפליקציה ו/או בשירותים של החברה לאחר עדכון מדיניות הפרטיות יהווה הסכמתך למדיניות הפרטיות המעודכנת, לרבות לשינויים. 

13. הדין החל וסמכות שיפוט

13.1 התנאים וההוראות המפורטים במדיניות הפרטיות, וכן כל שינוי או תיקון שלהם, כמו גם השימוש באתר ובאפליקציה, יוסדרו על פי חוקי מדינת ישראל ללא התייחסות לסעיפי ברירת הדין החלים בה. 

13.2 סמכות השיפוט בקשר עם כל מחלוקת ו/או תביעה אשר יתעוררו בקשר עם השימוש באתר ומדיניות פרטיות זו או הקשור אליו, מסורה באופן בלעדי לבתי המשפט בתל אביב-יפו. 

 

14. שונות

14.1 אין באפשרותך להסב את זכויותיך ו/או חובותיך על פי מדיניות פרטיות זו לאחר. החברה תוכל להעביר את זכויותיה ו/או התחייבויותיה לאחר. 

14.2 אין במדיניות פרטיות זו כדי לגרוע מכל זכות המוקנית לחברה ו/או למי מטעמה לפי כל דין. 

15. שאלות ותשובות

אם יש לך שאלות או הערות לגבי מדיניות הפרטיות שלנו, אנא צור עימנו קשר באחד האמצעים המפורטים בלינקעודכן לאחרונה: פברואר 2024.